Ukrainagruppen

Vi har inom vår grupp bedrivit projekt med stöd av Forum Syd i Ukraina med olika mål och inriktningar. Det är helt tydligt att det finns en stor vilja och kapacitet bland vännerna i Ukraina att arbeta vidare med ett projekt inriktat på omställning av samhället till att bli uthålligt. FN:s mål för utveckling pekar också på vikten av att vi förändrar den värld vi har så att den blir långsiktigt hållbar. Dessa mål inriktar sig på hållbarhet ur Ekonomisk, Social och Ekologisk aspekt. Alla de ambitioner vi mött hos våra kontakter i Ukraina passar väl in inom dessa mål. Vi kan inte göra allt men vi kan göra en del.

Vi skulle vilja driva ett stort projekt grundat på allt detta. För att förbereda detta vore det en bra idé att ganska snart starta ett mindre förberedande projekt i form av en förstudie och söka bidrag för detta hos Forum Syd. I denna förstudie kan vi:

– undersöka lite tydligt vad vi bör göra i projektet och i olika delar av projektet.
– inspirera med aktuella adekvata bidrag från Sverige.
– fundera på hur resultaten bör presenteras för allmänheten.
– utreda vilka kunskaper och bidrag som våra vänner vill ha från Sverige.
– planera seminarier och större möten, etc.
– göra en tidsplan.
– utreda hur samverkan och samarbetet skall fungera i Ukraina.

Kontakt

Hasse Neideman, 0707860340, hasse@neideman.se