MOFI – Manyara Organic Farmers Initiative

SOFIA stöder Manyara Organic Farming Initiative (MOFI) som verkar för att stärka småskaliga ekologiska jordbrukssamhällen i 10 byar i Hanangdistriktet i Manyararegionen, Tanzania, för att förbättra produktionen och motståndskraften i ekologiskt jordbruk och initiera ett hållbart organiskt livsmedelssystem.

Jordbrukarna är huvudsakligen kvinnor och ungdomar, som i allmänhet lever i fattigdom, med jordbruk och uppfödning av nötkreatur som huvudsakliga försörjningsmedel, och saknar besittningsrätten till marken och har osäker tillgång på mat.

De tillhör de mest utsatta grupperna när klimatet förändras och deras småskaliga jordbruk  måste förbättras på sätt som inte innebär giftbesprutning, är bättre anpassade till den lokala marken och klimatförhållandena, och där utsädet är billigare att köpa och kan användas upprepade gånger utan kemiska tillsatser. De har behövt  lågkostnadsväxthus och två stycken har byggts,  tillverkade av lokala material för att minimera investeringskostnaderna. De tjänar nu som utbildningscentra.

Nu pågår ett uppsökande program för att nå ett större antal ekologiska jordbrukare och entreprenörer och utse en gård i var och en av de tio byarna som ska fungera som ett lärocentrum för att nå ut till en bredare grupp marginaliserade småskaliga jordbrukare och företagare.

Fokus är att de på sikt ska få organisk certifiering.

Detta kretsloppsanpassade jordbruksprojekt, som omfattar 10 byar i Manyararegionen, har blivit mycket framgångsrikt. International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM) har vid ett möte i Sydkorea i september 2019 framhållit MOFI som ett mönsterprojekt som kan tjäna som modell för att införa ekologiskt jordbruk i hela Afrika som de utsett till nästa fokusområde.

Många jordbrukare i Manyararegionen i Tanzania har svårt att konkurrera med storskaligt och mekaniserat konventionellt europeiskt jordbruk som allt starkare genomförs av myndigheter och stora globala jordbruksföretag genom så kallad ”land grabbing” eller kontraktsodling.

MOFI är en ideell organisation i Manyara Regionen som sedan 2002 arbetar med att förbättra småskaliga jordbrukares förutsättningar att öka produktionen på sina gårdar, för att förbättra sin konkurrenskraft och levnadsstandard, och för att kunna fortsätta livnära sig som jordbrukare, då få andra alternativa arbeten finns i området. SOFIA inledde sitt arbete med MOFI 2017, med finansiering från Forum Civ.

MOFI strävar också efter att hjälpa till att bygga upp en regional livsmedelsvärdekedja på kretsloppsekologisk grund och arbeta för en ekologisk certifiering som kan garantera hälsosammare mat i området bl.a. genom att inleda samarbeten med globala institutioner som Beras International och IFOAM.

Kontakt

Vesa-Matti Loiske, +46-70 271 14 02
e-post: vesamattiloiske@yahoo.se

Jordbrukskollektiv i Tanzania