MOFI – Manyara Organic Farmers Initiative

Många jordbrukare i Manyara regionen i Tanzania har svårt att konkurrera med storskaligt och mekaniserat konventionellt europeiskt jordbruk som allt starkare genomförs av myndigheter och stora globala jordbruksföretag genom så kallad ”land grabbing” eller kontraktsodling.

MOFI är en ideell organisation i Manyara Regionen som sedan 2002 arbetar med att förbättra småskaliga jordbrukares förutsättningar att öka produktionen på sina gårdar, för att förbättra sin konkurrenskraft och levnadsstandard, och för att kunna fortsätta livnära sig som jordbrukare, då få andra alternativa arbeten finns i området.

MOFIs målsättning är att främst arbeta med de sårbaraste grupperna som kvinnor och ungdomar som lättare än andra grupper marginaliseras i den allt mer ökande konkurrensen.

MOFI strävar också efter att hjälpa till att bygga upp en regional livsmedelsvärdekedja på kretsloppsekologisk grund och arbeta för en ekologisk certifiering som kan garantera hälsosammare mat i området bl.a. genom att inleda samarbeten med globala institutioner som Beras International och IFOAM.

Kontakt

Vesa-Matti Loiske, +46-70 271 14 02
e-post: vesamattiloiske@yahoo.se