Fantastiska nyheter för 2022!

Stiftelsen Rights Now har beviljat 100 000 kr till Föreningen SOFIA’s skolprojekt École Lo i Guinea. Skolan har idag runt 150 elever uppdelade i tre lågstadieklasser. Nu kan ännu en skolbyggnad uppföras så att eleverna som når mellanstadiet kan få gå kvar i några år till!

École Lo: En Waldorfskola i Guinea

Lansana Bangoura, dansare och musiker, som kommer från byn Diogoya i Guinea bor i Sverige sedan 2009. Han reser så ofta han kan tillbaka till sitt hemland, så fullastad han kan. Bland annat har han kunnat förmedla fotbollar och fotbollströjor från Strands If till sin by och byarna runt omkring och arrangerat en fotbollskupp för barn och ungdomar i samband med detta.

Viveka Sjögren är författare, illustratör och rektor vid Delsbo Waldorfskola bor i Delsbo, och jobbar aktivt med och för barn och barns rättigheter; både i sitt författarskap och rent praktiskt, till exempel med ett utvecklingsarbete i Nepal via Svenska Institutet och Sveriges Författarförbund.

Lansana, Viveka och Lo Bergsteinsson köpte hösten 2015 cirka en hektar mark i Lansanas hemby för att bygga och starta en privat skola för barnen i närområdet. Det finns en kommunal skola där ca 250 barn går, men skolor som denna håller ofta låg nivå, och har, trots förbud, ofta inslag av bestraffningar, ibland fysiskt, i sin undervisning. Behovet är stort av bra språkundervisning och generellt en högre nivå på utbildningen. Planen är att i första hand sätta igång ett lågstadium med de tre lägsta klasserna, och förhoppningsvis sen hinna möta upp även med ett mellanstadium. Här kommer en pilotmodell som vilar på waldorfpedagogik sättas i bruk vad gäller att låta barnen vara barn; att se till individen och dess inneboende kapacitet och kreativitet, och väldigt viktigt: att de kan känna sig trygga både under lektionstid och på rasterna. Att skolan får en antroposofisk profil är något som kommer möjliggöra internationella samarbeten, utbyten och volontärverksamhet.

Skolan drivs genom mindre terminsavgifter som täcker tre lärarlöner, en rektor/huvudansvarig på plats, samt personal till köket. Att barnen får ett bra mål mat i skolan ser vi som ett viktigt inslag, vissa kommer att komma resande från närliggande byar. Att maten helst har producerats på skolans egen mark är ett inslag i undervisningen – ekologisk hållbarhet.

Den första byggnaden på området rymmer tre klassrum. Utöver detta har toaletter, kök och lärarrum byggts. Allt material köps på plats, likaså hämtas arbetskraften i närområdet för att så många som möjligt ska kunna vinna på att delta i projektet.

Bybor är involverade i bygget, och uppslutningen är stor. Skolan har för närvarande runt 80 elever. Man planerar att vidareutbilda lärarna inom waldorfpedagogik.

École Lo har en sida på facebook där man kan följa bygget och få information om hur man kan hjälpa till! Följ oss!

Vi samarbetar med byråden i byarna Diogoya och Tambaya. De har arbetat tillsammans med Lansana Bangoura tidigare, men inte förut i antroposofiska sammanhang. Detta är något nytt som kommer att utvecklas under vårt framtida samarbete.

Våren 2021 förlorade vi en elev vid skolan, Minka Bangoura. Han gick bort i malaria som inte hann behandlas på rätt sätt. Detta fick oss att starta en ny insamling för att färdigställa det hus Lansana hade köpt under året för att inreda till klinik. Insamlingen till kliniken som ska byggas i Minkas minne gav nästan exakt det uppsatta målet 20 000 kronor. Vi hade behövt lite mer, just i dagarna grävs det för toaletter och vi har för tillfället inga medel för att införskaffa mer material för att bygga toaletthuset. Men det kommer att lösa sig.

Guinea är tämligen förskonat från Corona vilket är skönt, så arbetet i byn har kunnat flyta på. I huvudstaden råder striktare restriktioner som utegångsförbud och krav på munskydd.

Projektrapporter på engelska

2019 year’s visit to Guinea and the village Tambaya where the school is located took place in February – March.

We had sent some school material in a container earlier on, and loads of donated footballs that where of great importance in a football cup in the area. The project had received an amount of money thanks to friends that responded to a Facebook campaign. This made the time there very fruitful; we had the possibility to invest in plaster for the walls, order benches and tables to all three classrooms and by material for the tailor in the neighbor village so that he could start making the school uniforms for the children already listed in the school. We held a meeting with three candidates interested in taking on teaching English. Head teacher and local responsible for the school, Younoussa Bangoura, held his first lessons – even though we still need to finish the toilets and the well on the school campus to make the proper start of the school.

There has come a request from the local citizens that we start evening classes in English as well, once the English teacher arrives. We have a plan to install solar cell panels on the roof, to be able to have electric lights in the school, and also to be able to use the computers donated by Hudiksvall’s commune.

After returning back home there has also been questions about how to help with the project, something that has led us to want to start our monthly sponsor program.

Viveka Sjögren

Kontaktuppgifter till de aktiva i projektgruppen

Viveka Sjögren, vi.sjogren@telia.com. , Näsbyn 202, 820 60 Delsbo, tel. 070-250 6991
Lansana Bangoura, kankourang@live.se , tel. 076 – 431 8305
Lo Bergsteinsson, 070-318 50 11
Annika Sellrup, annika@svb.se, Valutav.36, Hägersten, tel. 070-7422544