École Lo: En Waldorfskola i Guinea

Lansana Bangoura, dansare och musiker, som kommer från byn Diogoya i Guinea bor i Sverige sedan 2009. Han reser så ofta han kan tillbaka till sitt hemland, så fullastad han kan. Bland annat har han kunnat förmedla fotbollar och fotbollströjor från Strands If till sin by och byarna runt omkring och arrangerat en fotbollskupp för barn och ungdomar i samband med detta.

Viveka Sjögren, författare och illustratör, bor i Delsbo, och jobbar aktivt med och för barn och barns rättigheter; både i sitt författarskap och rent praktiskt, till exempel med ett utvecklingsarbete i Nepal via Svenska Institutet och Sveriges Författarförbund.

Lansana, Viveka och Lo Bergsteinsson köpte hösten 2015 cirka en hektar mark i Lansanas hemby för att bygga och starta en privat skola för barnen i närområdet. Det finns en kommunal skola där ca 250 barn går, men skolor som denna håller ofta låg nivå, och har, trots förbud, ofta inslag av bestraffningar, ibland fysiskt, i sin undervisning. Behovet är stort av bra språkundervisning och generellt en högre nivå på utbildningen. Planen är att i första hand sätta igång ett lågstadium med de tre lägsta klasserna, och förhoppningsvis sen hinna möta upp även med ett mellanstadium. Här kommer en pilotmodell som vilar på waldorfpedagogik sättas i bruk vad gäller att låta barnen vara barn; att se till individen och dess inneboende kapacitet och kreativitet, och väldigt viktigt: att de kan känna sig trygga både under lektionstid och på rasterna. Att skolan får en antroposofisk profil är något som kommer möjliggöra internationella samarbeten, utbyten och volontärverksamhet.

Skolan drivs genom mindre terminsavgifter som täcker tre lärarlöner, en rektor/huvudansvarig på plats, samt personal till köket. Att barnen får ett bra mål mat i skolan ser vi som ett viktigt inslag, vissa kommer att komma resande från närliggande byar. Att maten helst har producerats på skolans egen mark är ett inslag i undervisningen – ekologisk hållbarhet.

Den första byggnaden på området rymmer tre klassrum. Utöver detta har toaletter, kök och lärarrum byggts. Allt material köps på plats, likaså hämtas arbetskraften i närområdet för att så många som möjligt ska kunna vinna på att delta i projektet.

Bybor är involverade i bygget, och förväntningarna är stora. Folk tar omvägen förbi skolan för att se hur bygget framskrider, och skolan har för närvarande 84 elever. Man planerar att vidareutbilda lärarna inom waldorfpedagogik.

École Lo har en sida på facebook där man kan följa bygget och få information om hur man kan hjälpa till! Följ oss!

Vi samarbetar med byråden i byarna Diogoya och Tambaya. De har arbetat tillsammans med Lansana Bangoura tidigare, men inte förut i antroposofiska sammanhang. Detta är något nytt som kommer att utvecklas under vårt framtida samarbete.

Lansana Bangoura gör just nu praktik på Delsbo Waldorfskola för att hämta kunskap och inspiration för uppbyggnad av verksamheten i Guinea. Delsbo Waldorfskola är vänskola till École Lo.

Viveka Sjögren har varit lärare under ett flertal år på Delsbo Waldorfskola och står fortsatt i nära kontakt med kollegiet. Arbetsgruppen för waldorfskolan i Guinea gör insamlingar via skolans facebooksida i samverkan med biståndsorganisationen Hjälp till Liv International, Håstaholmen, Hudiksvall – som bland annat skänker materiel som lämpar sig till skolan.

Kontaktuppgifter till de aktiva i projektgruppen

Viveka Sjögren, vi.sjogren@telia.com. , Näsbyn 202, 820 60 Delsbo, tel. 070-250 6991
Lansana Bangoura, kankourang@live.se , tel. 076 – 431 8305
Lo Bergsteinsson, 070-318 50 11
Annika Sellrup, annika@svb.se, Valutav.36, Hägersten, tel. 070-7422544