COSMOS CENTER

Cosmos center för barn med särskilda behov ligger i Ghana, i staden Dormaa Ahenkro. Projektet stöds delvis av ” Freunde der Erziehungskunst”, Tyskland. De ger stöd till sociala projekt runt om i världen.

Det började väldigt litet för 18 år sedan av Francis Kyere Boakye och hans fru Susanne Wärnhjelm. Han var läkepedagog, numera avliden, hon är barnläkare. Francis, även kallad Cosmos, var född och uppvuxen i Dormaa, men bodde i Sverige i många år.

I Cocmos center har 20 elever som är mellan 4 och 21 år. De flesta av dem har cerebral pares, vissa även en mental retardation. Ingen av dem kan gå av sig själva.

Personalen består av en husfar/lärare och fyra vårdare. Det är väldigt svårt att hitta vårdare för barnen eftersom folk i allmänhet inte vill ha något med dem att göra.

En sjukgymnast från närsjukhuset kommer regelbundet för att arbeta med barnen, det finns även kontakt med en dietist från sjukhuset. En specialpedagog utbildad i Ghana är anställd och bor i projektet sedan ett halvt år. En kvinna som arbetar med pärlor kommer 2/v för att lära barnen göra olika handarbeten som är möjliga.

Det finns också en chef (ett sådant projekt måste ha det i Ghana) som också är socialchef i området. Syftet är att centret ska drivas av lokalsamhället, med stöd från specialister från Europa.

Funktionshindrade barn har traditionellt sett inga mänskliga rättigheter i det ghananska samhället. De ses som en börda och göms ofta undan och en del dödas.

Cosmos center ger dessa barn grundläggande omsorg, ett tryggt hem och en möjlighet att lära sig och utvecklas.

Vårt mål är att centret ska utvecklas med en enhet för vuxna med workshops. Det kommer att ge barnen en framtid som vuxna. Fokus ska ligga på enkla hantverk och om ekologisk trädgårdsskötsel. Det ska ge de funktionshindrade en plats i det lokala gemenskap och de kommer att bli mer respekterade.

Susanne är i kontinuerlig kontakt med centret för att ge råd och för att se till att allt är löper enligt plan.

En speciallärare från Tyskland kommer varje år 4 till 7 veckor för att arbeta med barnen och även undervisa husfadern/läraren. Det kommer också unga volontärer från Europa några veckor varje år.

Husfadern/läraren och föreståndaren har varit på konferens för kurativ utbildning i Sydafrika, och vi hoppas kunna stärka kontakten med det kurativa arbetet i Sydafrika.

En föräldragrupp har bildats runt Cosmos centrum, som också består av föräldrar vars barn väntar på en plats på förläggningen. När Susanne är på besök tar hon emot och behandlar de boende barnen, barnen på väntelista och så många andra barn som tiden tillåter. Hon arbetar mycket  med att knyta kontakter med den lokala sjukvården.

För de unga pojkarna på centret som nu har blivit myndiga och de försöker hitta sätt att ge dem fortsatt stöd och sysselsättning med ett enklare hantverk. För att klara det behöver de utöka sina lokaler. Det finns en tomt i närheten som för närvarande fungerar som soptipp.  Myndigheterna ställer marken till förfogande om de själva tar hand om bortforsling av skräpet och sanering av marken. Susanne har nyligen tagit kontakt med personer som sägs vara villiga att arbeta utan lön, men de måste stå för kostnaderna för maskiner och fordon som behövs för arbetet, kanske i storleksordningen 20-25000 EUR, som vi nu arbetarför att samla in.


Stöd till verksamheten kan ges med bidrag på Föreningen Sofias konto PG 250895-0 eller bg 0708-5525, märk bidraget Cosmos.

Ett mer långsiktigt stöd kan ges med autogiro. Blankett finns under rubriken Engagera dig

Vi tackar för ditt bidrag!

KONTAKTUPPGIFTER:

Susanne Wärnhjelm tel 0705874391

e-post: susawarn62@gmail.com 

Ulrika Kärrman tel 0722457973

e-post:  ordstram@gmail.com