Agro-Eco-Culture (AEC) registrerades 2013 som en icke-statlig, icke-vinstdrivande organisation för att främja ekologiskt jordbruk i Vitryssland. AEC’s aktiviteter inkluderar att arbeta med småbönder och dacha-ägare för att utbilda dem och implementera ekologiska metoder på gårdar, småbruk, trädgårdar och dachor genom seminarier, kurser, konsultationer och studiebesök samt informera om vilka steg som är nödvändiga att vidta för att bli certifierad som ekologisk lantbrukare. AEC arbetar i nära samarbete med Polish Ecological Club för att organisera studiebesök för Belarusiska bönder till Polen. AEC kommunicerar också med allmänheten för att öka medvetenheten om ekologiska produkter och hjälper till att etablera en ekologisk värdekedja genom att direkt koppla samman producenter och konsumenter. Den geografiska täckningen av organisationen inom projektet omfattar Minsk, Brest, Grodno och Vitebsk-regionen.

AEC’s målsättning är att stärka kapaciteten hos företagen och civilsamhället att ta ansvar för miljön. Utbildningen av ekologiska bönder hjälper dem att bli certifierade, vilket stärker deras konkurrenskraft och öppnar nya marknader för deras produkter både nationellt och internationellt. Detta kan leda till en förbättrad ekonomisk situation både för dem och för landsbygdskommunerna.

Projektledare: Svetlana Semenas

Website: agracultura.org

Kontakt: Nina Ljungquist