Många Waldorfskolor och andra antroposofiska verksamheter stödjer SOFIA genom att vara medlemmar och skänka gåvor i form av ett ekonomiskt bidrag. Detta är en stor anledning till att SOFIA kan stödja andra antroposofiska verksamheter runt om i världen.

Många verksamheter i Sverige har också ett eget engagemang kring något av SOFIAs samarbetsprojekt eller har en vänskola.

Det är också många lokala företag i Järna som stödjer SOFIA på olika sätt, bland annat genom att sponsra Stödgalan med matprodukter, lokaler och priser till lotteriet.

Medlems och serviceavgift för företag och organisationer är 1000-5000 kronor/år. Avgift över 100 kronor är serviceavgift.

Hör av dig till kansliet om du har några frågor!