Föreningen SOFIA har i Sverige informerat om sina olika projekt och om hållbar utveckling sedan 2005, främst till skolor och ungdomar. 2019 har SOFIA som mål i sitt infoprojekt att ungdomar får ökad kunskap omhur  vår lokala livsstil påverkar hållbarheten globalt samt att öka sitt engagemang  för hållbar utveckling med utgångspunkt i Agenda 2030. Målgruppen är ungdomar, och ungdomar med funktionshinder.

AKTIVITETER 2019 

WALDORF100 EXHIBITION: A STUDENT’S PERSPECTIVE

På grund av firandet av 100 års Waldorfpedagogik (Wladorf 100) i år har föreningen SOFIA  skapat en internationell aktivitet om Waldorf och hållbarhet.

I detta projekt bjuder vi in waldorfelever i klass 7 till 12 för att bidra till en internationell utställning: Waldorf 100 Exhibition: A student’s perspective”. Elever från hela världen kan dela sina åsikter om, varför Waldorfpedagogiken kallas  ”Learn to change the World ” och hur den pedagogiken leder till en ökad kunskap om en hållbar framtid. Svaren ska presenteras i  text eller uttryckas i en målning. Studenters bidrag publiceras i en online-utställning där alla kan läsa och se vad eleverna svarat genom att klicka på de olika länderna som deltar. Alla är också välkomna att skriva ut utställningen och presentera på sina skolor. Klicka på länken för att delta i utställningen med din skola.

Läs mer och delta på: www.foreningensofia.org/waldorf-exhibition

SKOLEURYTMIFESTIVAL   2  – 3 MAJ   2019

Sedan 2018 har Föreningen SOFIA samarbetat med att skapa olika aktiviteter på Skoleuritmyfestivalen.

I år kommer SOFIA att presentera utställningenWaldorf 100 Exhibition” A student’s perspective”live på festivalen. Vi kommer även att bidra med olika föredrag och aktiviteter om hållbar utveckling under festivalen. Man kommer bland annat att kunna se en ”cykelkonsert” med ”Byciklebeat” där vi passar på att ta upp lite om cykelkultur och vad vi kan göra för att bekämpa klimatförändringen.

SKOLTURNÉ – 9  till 13 september

En bit av Guinea kommer till din skola – kostnadsfritt.

SOFIA ordnar årets skolturné med vårt projekt från Guinea. Vi använder musik, dans och berättelser som verktyg för att öka elevernas kunskap om rätten till utbildning i Guinea. Våra turnégäster är Viveka Sjögren Bangoura och Lansana Bangoura, grundare till skolan École Lo, en waldorfinspirerad skola som skapats för att ge en god utbildning till barnen i ett litet jordbrukssamhälle i Guinea.  Lansana Bangoura är dansare och musiker, kommer från byn Diogoya i Guinea och bor i Sverige sedan 2009. Viveka Sjögren Bangoura, är författare och illustratör, bor i Delsbo, och jobbar aktivt med och för barn och barns rättigheter.

Skolorna som deltar får även en liten bok om École Lo, skriven av Viveka Sjögren Bangoura. 

SKOLBIO PÅ FUTURUM

Vi bjuder skolor från Järna med omnejd på BIO med film för hållbar utveckling på Futurum i Järna. I år kommer vi att koppla varje film till  FN:s 17 Globala mål http://www.globalamalen.se.Vi gör även en kort aktivitet efter varje filmvisningen. Vi delar ut material till pedagoger för vidare diskussion i klassrummet.

Nästa visningar:

11 februari – 09:00 – 11:00 –  He named me Malala

Anmäl din klass senaste den 7 februari.

Dett är en dokumentär om Malala Yousafari som är den yngsta någonsin att bli tilldelad Nobels fredpris för sin kamp om flickors rätt att gå i skolan.

Globala mål som tas upp: ”4: God Utbildning till alla” och ”5: Jämställdhet”.

 

9 April    9:00 till 11:00   Film tillkommer

15 Maj – 9:00 till 11:00 –  Film tillkommer

Anmäl din klass genom att skicka ett mail till fabia@foreningensofia.org. Begränsade antal platser.

UNGDOMSGRUPP

SOFIA har en aktiv ungdomsgrupp som engagerar sig i SOFIAs projekt genom att sprida och skapa kampanjer på sociala medier, producera blogginlägg till ”Ungdomsbloggen”, delta i och bidra till SOFIA:s informationsevent. Gruppen möts kontinuerligt hela året.

VILL DU HA MER INFORMATION OM ANMÄLNINGSTILLFÄLLEN FÖR SOFIAS INFOAKTIVITETER?

Kontakta vår informatör:
Fabia Idoeta Fogelqvist, skol och ungdomsinformatör
fabia@foreningensofia.org