Föreningen SOFIA har i Sverige informerat om projekten och hållbar utveckling sedan 2005, främst till skolor och ungdomar. Sen 2018 har SOFIA som mål i sin infoprojekt att ungdomar får kunskap om hur föreningen SOFIA:s projekt bidrar till att uppnå FN:s Globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030), samt att inspirera ungdomar att engagerar sig för hållbar utveckling och konsumtion. Målgruppen är ungdomar, och ungdomar med funktionshinder.

AKTUELLT 2021

STÖD ÅT KOBERWITZ

Det finns många som jobbar ute i världen och som kontaktar SOFIA för att
få hjälp. Vi kan inte göra annat än att vidarebefordra till er, med
förhoppningen att vi ska kunna få skicka något! Här är den antroposofiska jordbruksorganisationen Koberwitz vädjan:

”We are a small NGO in the Philippines named Koberwitz 1924 after the name and place of Rudolf Steiner´s Agricultural Course, engaged in agriculture, health, nutrition and education or, in supporting anything regenerative, healthy and future-proof from an Anthroposophical perspective. Now in the second year of the Corona crisis, the work is growing constantly while funds have been depleted, both as a result of the restrictions. We urgently need money to keep our work going. Know that the main carriers of Koberwitz 1924 have done this work without pay since 2009, but we have co-workers and ongoing costs that need to be covered to at least keep going..”

Läs mer på www.koberwitz1924.com

Vi vill tacka alla för stödet till Koberwitz, insamlingen resulterade i 3.000 kr.

Här följer ett bifogat meddelande från Walter Hahn

”Would be very glad if you could forward our thanks to all donors. The amount helps us to pay for one month the salary of one of our best co-workers – and that means a lot in these times.”

Warm regards, Walter

STÖD ÅT NOVALIS

Föreningen SOFIA har inte lyckats få gehör för vår ansökan hos ForumCiv om projektmedel till Novalis för deras angelägna arbete för att stärka barnens rättigheter och deras trygghet och skolgång. Novalis lyckas ändå fortsätta att existera genom mindre gåvor och att de hyr ut sin underbara lokal för evenemang som anordnas av dem närstående företag och organisationer. I den begränsade situation som de har försöker de ändå göra en insats som en uppföljning till Chance For Every Child.
Vi bifogar Anne-Lises beskrivning av en workshop som de vill anordna:
”Det har blivit absolut nödvändigt att Novalis Ubuntu Institute (NUI) ger ytterligare stöd för våra lärare och vårdgivare under denna Covid19-period. NUI föreslår att det hålls en 3-dagars utvecklande, stärkande och uppmuntrande workshop för yrkesverksamma som tar hand om barn i alla åldrar”.

Uppföljning angående insamlingen

Vi har med hjälp av Er kunnat samla in 16.400 kr åt Novalis. Stort Tack.

BESÖK I SKOLOR MED FÖRELÄSNING ELLER LEKTIONSUNDERVISNING

Vi erbjuder att komma till skolor  och berätta om svensk biståndspolitik och hur arbetet sker i våra projekt. Vi visar video från projekten och delar ut material till pedagoger för vidare diskussion i klassrummet.

YOUTHFUL – UNGDOMSGRUPP

Vi vill skapa en aktiv ungdomsgrupp som engagerar sig i SOFIA:s projekt genom att sprida och skapa kampanjer på sociala medier, producera blogginlägg till ”Ungdomsbloggen”, delta i och bidra till SOFIA:s informationsevent. Gruppen möts kontinuerligt hela året.

VILL DU HA MER INFORMATION OM ANMÄLNINGSTILLFÄLLEN FÖR SOFIAS INFOAKTIVITETER?

Kontakta
Nina Ljungquist, verksamhetsledare på SOFIA
nina.ljungquist@foreningensofia.org