Föreningen SOFIA har i Sverige informerat om projekten och hållbar utveckling sedan 2005, främst till skolor och ungdomar. Sen 2018 har SOFIA som mål i sin infoprojekt att ungdomar får kunskap om hur föreningen SOFIA:s projekt bidrar till att uppnå FN:s Globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030), samt att inspirera ungdomar att engagerar sig för hållbar utveckling och konsumtion. Målgruppen är ungdomar, och ungdomar med funktionshinder.

AKTUELLT

BESÖK I SKOLOR MED FÖRELÄSNING ELLER LEKTIONSUNDERVISNING

Vi erbjuder att komma till skolor  och berätta om svensk biståndspolitik och hur arbetet sker i våra projekt. Vi visar video från projekten och delar ut material till pedagoger för vidare diskussion i klassrummet.

YOUTHFUL – UNGDOMSGRUPP

Vi vill skapa en aktiv ungdomsgrupp som engagerar sig i SOFIA:s projekt genom att sprida och skapa kampanjer på sociala medier, producera blogginlägg till ”Ungdomsbloggen”, delta i och bidra till SOFIA:s informationsevent. Gruppen möts kontinuerligt hela året.

VILL DU HA MER INFORMATION OM ANMÄLNINGSTILLFÄLLEN FÖR SOFIAS INFOAKTIVITETER?

Kontakta
Nina Ljungquist, verksamhetsledare på SOFIA
nina.ljungquist@foreningensofia.org