Shabab El-Khir Compost Project på Luxor West Bank

På Nilens västra sida, mitt emot staden Luxor, ligger byarna tätt. Det bor tusentals människor i varje by, gatorna är trånga och husen ofta fyra våningar höga. Området närmast Nilen används för jordbruk under den tid som området inte är översvämmat vilket det är från början av maj fram till slutet av augusti. Mellan och bakom byarna, innan öknen och bergen breder ut sig, finns bl.a. stora bananfält och sockerrörsodlingar. Allt avfall, både från jordbruket närmast Nilen och från de olika plantagerna eldas upp eller kastas i någon av Nilens många kanaler.

Moutaz Bellah, en vän till mig sedan många år tillbaka och som bor i en av dessa byar, började fundera över denna hantering av avfallet. Eldarna ger stora utsläpp av tjära, sot och andra miljö- och hälsoskadliga ämnen och många människor i närheten får problem. Det avfall som hamnar i kanalerna stoppar upp vattenflödet genom att det bildas fördämningar som försvårar för bevattning av fälten och som dessutom ökar antalet mygg väsentligt.

Tillsammans med sin kusin Ahmed Amin – maskiningenjör för lantbruksmaskiner – beslöt dr att försöka få till en förändring. De turades om att besöka en kurs i Kairo där de inte bara fick lära sig hur man anlägger en kompost utan även hur man gör en ekonomisk kalkyl samt marknadsföring.

De startade en FB-sida Shababelkhir Compost, lade upp en hemsida, tog kontakt med odlare och bofasta i området och fick stort stöd för sitt projekt och även löfte om att man var villig att köpa den färdiga komposten. Genom UNIDO (United Nations Project Industrial Development Organization) hade de fått 15000 LE ( då motsvarande cirka SEK 17.000:- ) och kunde sätta igång med sitt första försök.

Långt ute i öknen hittade de en plats där de kunde anlägga en rad med kompost. Frivilliga krafter körde dit avfall från bananplantager och sockerrörsodlingar, detta blandades med gödsel från kor, vattenbufflar och får. En gång i veckan åkte en frivillig dit med traktor för att vända, vattna och blanda komposten. Före start hade ett prov på kompostsammansättningen skickats in till Egyptian Agricultural Research Center för analys och när komposten var färdig, efter 3 månader, gjordes en ny analys av den färdiga komposten och båda analyserna visade hög kvalitet.

Det är många som väntar på att det ska bli en fortsättning och intresset för projektet har spridit sig även till de närliggande byarna. På en ny plats, nära Nilen och väldigt centralt ligger idag 3 nya, mindre rader med kompost. Här kan projektet växa till sin planerade storlek och även utökas om det finns behov för det. I dagsläget kommer projektet att kunna sysselsätta cirka 8 personer, något som är behövligt i den här delen där arbetslösheten är speciellt hög. Många av de unga männen här har arbetat inom turistbranschen men är numera arbetslösa p.g.a. sviktande turism.

Försäljningen av den färdiga komposten är, som tidigare nämnts, säkrad. Kontrakt kommer att skrivas både med leverantörerna av avfallet och med köparna av den färdiga komposten.

Kontakt

Projektledare: Ulla Lincoln
Vallmostigen 11, 153 31 Järna
Telefonnumer: 070-9659873
e-post: ulla.lincoln@swipnet.se