Vad vi gör

Föreningen SOFIA är en plattform för internationellt utvecklingssamarbete inspirerat av antroposofin. Vårt mål är att arbeta för en hållbar utveckling i världen inom tre programområden: odling/miljö, pedagogik och vård/omsorg. Idag arbetar vi med tio samarbetsprojekt i nio olika länder. SOFIA bedriver också informationsverksamhet riktad mot skolor och ungdomar i Sverige, där allmänna globala frågeställningar tas upp och enskilda projekt presenteras. Vi skickar även ut unga människor mellan 20-30 år på internationell praktik.

Just nu arbetar vi med att utveckla en ny websida för föreningen SOFIA. Till hösten kommer vi att presentera en helt ny websidan med fin layout och tydlig information om vår verksamhet.