Vad vi gör

Föreningen SOFIA är en plattform för internationellt utvecklingssamarbete inspirerat av antroposofin. Vårt mål är att arbeta för en hållbar utveckling i världen inom tre programområden: odling/miljö, pedagogik och vård/omsorg. Idag arbetar vi med tio samarbetsprojekt i nio olika länder. SOFIA bedriver också informationsverksamhet riktad mot skolor och ungdomar i Sverige, där allmänna globala frågeställningar tas upp och enskilda projekt presenteras.