Syftet med projektet i Haiti är att i samband med etablerandet av skolträdgårdar erbjuda lokala bönder jordbruksrådgivning om ekologiska jordbruksmetoder och andra former av kapacitetsstärkning. På lång sikt vil vi finansiera ett program som även omfattar andra aspekter av lokal utveckling, såsom utbildning, hälsoarbete, solenergi-teknologi och stärka entreprenörsandan bland kvinnor.

Det här projektet bygger på målgruppens deltagande och har en rättighetsbaserad inriktning att stärka lokalsamhället. SOFIAs medarbetare Leif Andersson arbetade i Dominikanska Republiken som jordbruksvolontär, med rådgivning om ekologiska metoder med biodynamiska förtecken. De haitiska gästarbetarna som deltog i projektet visade ett starkt intresse för dessa metoder. I praktiken var det de som utförde mycket av omläggningsarbetet från svedjebruk till ett uthålligt jordbruk.

Under två år har en dominikansk agronom, specialist på ekologiskt jordbruk och certifiering av biodynamiska gårdar, arbetat med jordbruksrådgivning för intresserade bönder i Vallières, Haiti. Hans erfarenhet är att bönderna visat stort intresse av att lära sig att tillämpa de metoder som presenterats.

Kontakt

Den som är intresserad av att delta i projektarbetet är välkommen att höra av sig till:
Leif Andersson, 0768-346573
e-post: kickioleif@hotmail.com