Ekologiskt jordbruk

Projektledare Leif Andersson och Marit Brendbekken håller just på att ansöka om stöd från Forum Syd för att stödja ett utvecklingsprojekt i Vallières, Haiti. Vårt huvudsakliga syfte är att erbjuda lokala bönder jordbruksrådgivning angående ekologiska jordbruksmetoder och andra former av kapacitetsstärkning. På lång sikt vill vi finansiera ett program som även omfattar andra aspekter av lokal utveckling, såsom utbildning, hälsoarbete, solenergi-teknologi och stärka entreprenörsandan bland kvinnor.

Det här projektet bygger på målgruppens deltagande och har en rättighetsbaserad inriktning att stärka lokalsamhället. Intresse för att stödja en lokal NGO som integrerar 7 lokala bondeföreningar motiveras av tidigare erfarenheter med migranter från det här området vilkas berättelser och livssituation gjort ett djupt intryck på Leif och Marit när de på nittio-talet arbetade i ett utvecklingsprojekt i Dominikanska Republiken. Marit Brendbekken arbetade med ett hälsoprojekt som inkluderade haitiska flyktingar, hon initierade också en skola för haitiska barn. Leif Andersson arbetade som jordbruksvolontär med rådgivning om ekologiska metoder med biodynamiska förtecken, han erfor att de haitiska gästarbetarna visade intresse för dessa metoder. I praktiken var det de som utförde mycket av omläggningsarbetet från svedjebruk till ett uthålligt jordbruk.

Under två år har en dominikansk agronom, specialist på ekologiskt jordbruk och certifierare av biodynamiska gårdar, arbetat med jordbruksrådgivning för intresserade bönder i Vallières. Hans erfarenhet är att bönderna visat stort intresse av att lära sig att tillämpa de metoder som presenterats.

Kontakt

Den som känner intresse för att delta i projektarbetet är välkommen att höra av sig till:
Leif Andersson, 0768-346573
e-post: leifedvina@gmail.com