’A Chance For Every Child’

samarbete i Kapstaden

Arbete pågår för att vidareutveckla ett projekt tillsammans med Novalis Ubuntu Institute, en organisation i Kapstaden som främst arbetar med holistisk utbildning, vuxenutbildning och kapacitetsutveckling. Det är en antroposofiskt inspirerad organisation som bildades i slutet på 1980-talet för att möta utmaningar inom de pedagogiska, sociala och kulturella områdena i det sydafrikanska samhället. Föreningen SOFIA har de senaste åren stöttat organisationsutveckling inom Novalis, och samarbetar nu för att gå vidare med projektet ’A Chance For Every Child’. Huvudsyftet med projektet är att förbättra situationen för barn med särskilda behov samt belysa barns rättigheter. Inom projektet ordnas fortbildning och stöd till lärare, socialarbetare, vårdare och ungdomsledare för att stärka deras kapacitet att tillgodose barns rättigheter och behov.

De barn som nås av projektet är i många fall barn som växer upp under tuffa förhållanden och i utsatta områden i och runt Kapstaden. Till följd av den höga HIV-prevalensen i landet lämnas många barn föräldralösa och växer upp hos släktingar eller på barnhem. Genom att stärka de personer som dessa barn kommer i kontakt med genom skola, socialtjänst eller andra organisationer vill Novalis och Föreningen SOFIA arbeta tillsammans för att ge dessa barn en chans till en ljusare framtid.

Projektet ”iThemba – Monitoring and Advocating for Children’s Rights” startades 2016 och arbetade inom samma område som ”A Chance For Every Child”, men fokuserade på att påverka politiker och beslutsfattare i samband med politiska val i landet. Projektet pågick 1 1/2 år och en förlängning har planerats med en ny ansökan.

Kontakt

Nina Ljungquist: nina@foreningensofia.org