Wulligruppen har haft ett samarbete med Walda under många år och arbetat med att få igång ett större projekt. Under 2015 besökte gruppen Gambia och gjorde tillsammans med samarbetsparten ett förslag till förstudie. När den var klar, hade dock förutsättningarna från Forum Syd ändrats och det var inte längre aktuellt med en förstudie. De många och långa diskussionerna har emellertid lagt en solid grund för fortsatt samarbete inom SOFIA:s programutveckling. Walda ingår som en tänkt samarbetspartner för den globala förstudie som SOFIA ansökt om att göra under 2016 för att utforma en programansökan.