Föreningen SOFIA’s arbete drivs helt med hjälp av privata gåvor och donationer. En viktig del av vårt arbete är att söka projektmedel för biståndsprojekt och administrera dem.

SOFIA förmedlade 2019 ca 0,7 miljoner kronor i direkt projektstöd,  genom privata gåvor och genom Sida-bidrag, som möjliggörs tack vare att SOFIA samlar in egenandelen på 5%, vilket vi klarar bland annat genom gåvor från privatpersoner och organisationer.

Föreningen SOFIA är en plattform för internationellt utvecklingssamarbete inspirerat av antroposofin.

Vårt mål är att arbeta för en hållbar utveckling i världen inom tre programområden.

odling/miljö,

pedagogik

vård/omsorg.

Idag arbetar vi med samarbetsprojekt i sex olika länder.

SOFIA bedriver också informationsverksamhet riktad mot skolor och ungdomar i Sverige.

Du kan stödja oss !

SWISHA ditt stöd till 1234425377

Du kan också sätta in pengar på SOFIAs pg 250895-0 eller bg 0708-5525.

Ange vem gåvan kommer från!