SOFIA förmedlade 2014 ca 1,3 miljoner kronor i direkt projektstöd, främst genom Sida-bidrag. Detta är möjligt tack vare att SOFIA själva samlar in egenandelen på 10%, vilket vi klarar bland annat genom gåvor från privatpersoner och organisationer.

Ge en gåva genom att sätta in pengar på SOFIAs pg 250895-0. Du kan rikta gåvan till något särskilt projekt eller ge en allmän gåva som sedan fördelas där det finns behov. Ange vem gåvan kommer från och om den avser ett särskilt projekt.