Programområden

Odling och Miljö

Att skydda odlingsjorden, skogarna och vattendragen, så att ökenutbredning förhindras och livsmedelsförsörjning tryggas i alla områden där människor bor. Att skapa nytt liv i utarmade jordar, återbeskoga skövlade marker och göra det möjligt att försörja sig på ett sunt och uthålligt jordbruk. Att alla människor ska få kunskaper om hur man bör leva, äta och odla för att skydda och förbättra miljön. Den ekologiska och biodynamiska odlingen och synen på jorden som en levande organism ger riktlinjerna för detta arbete.

Pedagogik

Att elever i fattiga länder ska få en undervisning som stärker deras initiativkraft och självförtroende, deras förmåga att tänka självständigt och deras kreativitet och sociala förmåga. Att de därmed får större chanser att ta itu med de problem de själva, deras familjer och deras länder står inför. Att barn ska bli betraktade som skapande individer värda respektfull behandling. Waldorfpedagogiken och dess syn på den växande människans individuella livsimpuls ger inspiration och vägledning i detta område.

Vård och omsorg

Att de svagaste i samhället – de fysiskt eller psykiskt handikappade, de socialt utslagna och de sjuka – ska få en värdig behandling av myndigheter och människor omkring dem. Att dessa grupper ska få vård, undervisning och rätt till ett meningsfullt liv utifrån sina egna förutsättningar. Läkepedagogiken och socialterapin visar vägen för dessa verksamheter, och den antroposofiska vårdens syn på svårigheter som en möjlig väg till utveckling ger nyckeln till ett fruktbart förhållningssätt.

Våra projektländer

Dom. Republiken / Haiti – Ekologiskt jordbruk
Gambia
Indien
Indien – See My Tree
Kenya – The Humane School
Filippinerna – Föreningen Pino Seed
Guinea – École Lo
Ukraina
Sydafrika – A Chance for Every Child
Tanzania – Kenda Afrikids
Bangladesh – Jenniferskolan
Tanzania -Manyara Organic Farmers Initiative