Kansli

Telefon: +46 070 322 09 48
Adress: Storgatan 2
153 30 Järna

office@foreningensofia.org

Personal

Verksamhetsledning – Nina Ljungquist
Telefon: +46 703 22 09 48, E-post:nina.ljungquist@foreningensofia.org

SOFIAs styrelse utses på årsmötet och sammanträder en gång i månaden. Styrelsen består av följande personer:

Styrelse

Nina Ljungquist, ordförande: nina.ljungquist@foreningensofia.org
Vesa-Matti Loiske, vice ordförande
Mats-Ola Ohlsson
Representant för Antroposofiska sällskapet, vakant
Elle-Kari Ernholm

Kari Marstrander Bové
Viveka Sjögren, suppleant
Anja Varis, suppleant

Kontakt till hela styrelsen: office@foreningensofia.org

Projektgrupper

Belarus – Regenerative Organic Agriculture

Nina Ljungquist@gmail.com

Ukraina – Regenerative Organic Agriculture

Nina Ljungquist@gmail.com

Tanzania – Manyara Organic Farming Initiative

Vesa Matti Loiske: 070 27 11 402, E-post: vesamattiloiske@yahoo.se

Guinea, Ecole Lo

Svensk Projektgrupp för waldorfskola
Viveka Sjögren: 070 250 69 91, E-post: vi.sjogren@telia.com Lansana Bangoura. e-post: kankourang@live.se

Kenya

Svensk Projktgrupp för samarbete med the Humane School

Anja Varis: 070 0410379, E-post: anja.mweri@gmail.com

Sydafrika

Novalis Ubuntu Institute
Pär Granstedt: 0158 33 058, 070 560 64 18, E-post: par@granstedt.com