Kansli

Telefon: +46 070 322 09 48
Adress: Storgatan 2
153 30 Järna

office@foreningensofia.org

Personal

Verksamhetsledning – Nina Ljungquist
Telefon: +46 703 22 09 48, E-post:nina.ljungquist@foreningensofia.org

Administration – Velvet
E-post: Velvet@foreningensofia.org

SOFIAs styrelse utses på årsmötet och sammanträder en gång i månaden. Styrelsen består av följande personer:

Styrelse

Nina Ljungquist, ordförande: nina.ljungquist@foreningensofia.org
Vesa-Matti Loiske, vice ordförande
Mats-Ola Ohlsson
Representant för Antroposofiska sällskapet, vakant
Gabriella Ahlgren
Elle-Kari Ernholm
Johannes Marseille
Viveka Sjögren, suppleant
Leif Andersson, suppleant
Anja Varis, suppleant

Kontakt till hela styrelsen: office@foreningensofia.org

Projektgrupper

Tanzania – Manyara Organic Farming Initiative

Vesa Matti Loiske: 070 27 11 402, E-post: vesamattiloiske@yahoo.se

Haiti

Leif Andersson: 076 834 65 73, E-post: kickioleif@hotmail.com

Guinea, Ecole Lo

Svensk Projektgrupp för waldorfskola
Viveka Sjögren: 070 250 69 91, E-post: vi.sjogren@telia.com Lansana Bangoura. e-post: kankourang@live.se

Brasilien

Monte Azul, projektgrupp för arbete med ungdomar
Fabia Fogelqvist, Tel 076 029 76 67 E-post: fabia@foreningensofia.org

See My Tree

Svensk Projektgrupp
Alan Waller: 070 392 45 14, E-post: alan@seemytree.se
Tone Distler: 073 051 29 16, E-post: tone@foreningensofia.org

Kenya

Svensk Projktgrupp för samarbete med Sirende-skolan
Anja Varis: 070 0410379, E-post: anja.mweri@gmail.com
Gudrun Lindborg: 0158 315 25, 0730 20 30 75

Öst-Västgruppen

Ordförande: Hasse Neideman, 070 – 786 03 40, E-post: hasse@neideman.se

Sydafrika

Novalis Ubuntu Institute
Pär Granstedt: 0158 33 058, 070 560 64 18, E-post: par@granstedt.com