Med Autogiro behöver du inte komma ihåg att ge bidrag. Det förenklar både för dig och vår administration.
1. Du fyller i SOFIA autogiroanmälan som ger oss rätten att dra pengar från ditt konto.
2. Du fyller också i Omfattning och ändamålsblanketten. Där anger du vad du vill bidra till. Du kan ge bidrag till flera ändamål och fyller då i flera blanketter.
3. Underteckna båda blanketterna och sänd via post till Föreningen SOFIA.

Du kan bidra till följande ändamål:

Medlemsavgift till Föreningen SOFIA

Text till Blanketten: Medlemsavgift
Belopp: Minst 100 kr/år för enskild
Minst 1000 kr/år för organisation

Allmän gåva till Föreningen SOFIA

Text till Blanketten: SOFIA
Belopp: Valfritt belopp

Fadder till ett barn på Humane School i byn Sirende, Kenya

Text till Blanketten:Fadder Sirende
Belopp: Minst 200 kr/månad

Allmän gåva till Humane School

Text till Blanketten:Sirende
Belopp: Valfritt belopp

Allmän gåva till skolan École Lo i Guinea

Text till Blanketten: École Lo
Belopp: Valfritt belopp

Ladda ner blanketten här: SOFIA_Autogiroanmalan_medgivande_till_kontonummer_kopia