Både enskilda personer och organisationer/företag kan stödja vårt arbete genom att bli medlemmar. Alla är välkomna!

Medlemsavgift

Rekommenderad medlemsavgift är:

Enskilda personer 100-500 kronor/år.
Företag och organisationer 1000-5000 kronor/år.
Reducerad avgift är lägst 100 kr/år även här. Företag/organisationer kan få medlems- och serviceavgiften fakturerad om så önskas. Avgift över 100 kronor är serviceavgift.

När du betalar

Skriv att inbetalningen avser medlemsavgift och för vilket år.
Ange ditt/ert namn och adress tydligt.
Det är viktigt att ange e-postadress eftersom de flesta medlemsutskick görs per e-post, vilket spar portokostnader för SOFIA. Om du vill ha utskicken med vanlig post behöver du meddela kansliet om detta.

Betala till Föreningen SOFIAs plusgiro 250895-0 eller bg 5177-3042. 

Passiv och aktiv medlem

Passiv medlem blir man genom att betala in medlemsavgiften. Man stödjer då verksamheten ekonomiskt, samt får del av föreningens informationsutskick och blir inbjuden till årsmöten, verksamhetsråd och andra aktiviteter.

Aktiv medlem som arbetar för något biståndsprojekt blir man genom att gå in i en befintlig projektgrupp, eller bilda en ny projektgrupp som ansöker om inträde i SOFIA. Man kan också bli aktiv genom att gå med i infogruppen/stödfestgruppen som arbetar med föreningen SOFIAs informationsverksamhet och insamling i Sverige.

Fler medlemmar ökar SOFIAs trovärdighet utåt

Föreningen SOFIA behöver fler medlemmar. Det ökar vår trovärdighet gentemot omvärlden, t ex när vi söker offentliga bidrag till våra projekt. Det ger oss också ett ekonomiskt stöd till vår övergripande organisation. Medlemmarnas stöd är mycket viktigt för att Föreningen SOFIA ska kunna utvecklas.

Stödja SOFIA?

  • Om du vill stödja SOFIA så är kanske det bästa sättet att bli medlem. Storleken på medlemsavgiften väljer man själv, dock lägst 100kr/år. Rekommenderad avgift för enskilda personer är 100-500kr/år och för institutioner och företag 1000-5000kr/år. Om du dock inte vill bli medlem så finns det andra alternativ till att stödja Föreningen SOFIA.
  • Ge en kontant gåva till SOFIAs pg 250895-0 eller bg 5177-3042 . Rikta gåvan till något särskilt projekt eller ge en allmän gåva som sedan fördelas där det finns behov.
  • Ge periodiska gåvor via autogiro till SOFIA. Beställ blankett från SOFIA. Blanketten går också att ladda ner, se fliken Autogiro.
  • Köp SOFIAs gåvobevis att ge bort i julklapp eller som gåva till andra högtidsdagar. Ring eller mejla för information/beställning.
  • Kom till SOFIAs Stödfest som hålls varje år i början av hösten i Kulturhuset i Ytterjärna. Där finns också möjlighet att vara med och jobba ideellt.