SOFIA bedriver informationsverksamhet i Sverige, där allmänna globala frågeställningar tas upp och enskilda projekt presenteras. Vi producerar broschyrer, Aktuelltblad, hemsida och utställningar. SOFIA anordnar även egna fester, informationsseminarier, öppna föreläsningar etc. Vi medverkar på möten och konferenser inom den antroposofiska rörelsen och vi gör arbetsplatsbesök. Hör av dig till Föreningen SOFIA om vår medverkan önskas i något sammanhang, eller om du vill ha Aktuelltbladet där den senaste informationen står. Det finns också möjlighet att vara med och göra en ideell insats på våra evenemang.

Vi har också en omfattande information riktad till ungdomar och skolor. En skola kan anordna temadagar och få besök av SOFIAs skolinformatör, som ibland också reser runt med utländska gäster.