Verksamhetsråd och projektledarmöte

Verksamhetsråd och projektledarmöte

7 och 8 September anordnade SOFIA projektledarmöte.

Närvarande var projektledarna från Indien, Sydafrika, Haiti och Tanzania, samt representant från Beras. Det har diskuterats bland annat om SOFIA-kansliets roll,projektgruppens och projektledarens uppgifter och samarbete med Forum Syd.

Projektledare för SOFIAs infoprojekt Fábia Idoeta Fogelqvist höll även workshop om SOFIA och FN:s Globala Mål. Under workshopen har vi presenterat ”FN:s 17 Globala Mål” och sedan tillsammans arbetat med att kartlägga hur våra projekt bidrar till att uppnå de olika målen. Vi kommer sedan att utveckla resultatet från workshopen till en ny och uppdaterad broschyr och till ny information på websidan.

 

Rapport om Verksamhetsråd

8 September 2018

Plats: Antroposofiska sällskapets Stockholmskrets, Hagagatan 14, Stockholm

Deltagare: Vesa-Matti Loiske, Lennart Andrsson, Marit Brandbecken, Leif Andersson, Johanna Heckscher, Ivar Heckscher, Pär Granstedt (ordförande), Annika Karlsson, Fabia Fogelqvist, Nina Ljungquist (antecknar)

Pågående projekt:

Forum Syd:

Indien, Small Farmers Empowerment Programme, 2018

Tanzania, Manyara Organic Farming Initiative, sep 2017- okt 2018

Sydafrika, iThemba Capacity building and Strategy, aug 2018- feb 2019

Haiti, Valliéres School Gardens, mar 2018- dec 2021

Information i Sverige, 2018

Fadderverksamhet:

Kenya Humane School, pågående

 

Nya ansökningar:

Indien, Improve nutrition and food security for rural school children in the Kadavur valley, 2019-2020

Tanzania, Marginalised people living in poverty have democratic influence and access to basic rights, 2019-2021

Information i Sverige, Ungdomar får ökad kunskap ompåverkan av vår lokala livsstil globalt och engagerar sig för hållbar utveckling med utgångspunkt i Agenda 2030. 2019-2021

 

Förprojektstudier under utredning:

Tanzania, Wasee project for the Elderly Poverty-stricken, Arusha

Bolivia, Midwife project

Belarus, Implementation of organic agriculture

Filippinerna, trädgårdsprojekt

South Africa Ecovillage

 

Praktikant program

Beslöts att vi ska försöka få igång praktikantprogrammet igen, som haft ett avbrott

 

Programstatus hos Forum Syd

Beslöts att åter försöka söka för nya projekt som sammanhållet program hos Forum Syd

Förslag till övergripande mål: Rätten till hållbar lokal utveckling

Sub goals: odling, utbildning, vård och omsorg

 

FNs forskningsprojekt, där tre av Sofias projekt ingår:

Indien, Small Farmers Empowerment Programme

Tanzania, Manyara Organic Farming Initiative

Projekten bediver ekologiskt kretsloppsjordbruk, Haiti arbetar med skolträdgårdar. FN studerar hur vi arbetar med ”Organic Food Systems”

 

Information och insamling

Årets Gala äger rum i Kulturhuset i Ytterjärna den 17 november 13 – 21. Intäkterna går till Sofias verksamhet.

Fadderverksamheten fortsätter för Kenya Humane School.

 

Samverkan med andra frivilligorganisationer

Beslöts att inbjuda alla som arbetar med likartade frågor till konferens