Stöd åt Novalis

Uppföljning angående insamlingen

Vi har med hjälp av Er kunnat samla in 16.400 kr åt Novalis. Stort Tack.

Föreningen SOFIA har inte lyckats få gehör för vår ansökan hos ForumCiv om projektmedel till Novalis för deras angelägna arbete för att stärka barnens rättigheter och deras trygghet och skolgång. Novalis lyckas ändå fortsätta att existera genom mindre gåvor och att de hyr ut sin underbara lokal för evenemang som anordnas av dem närstående företag och organisationer. I den begränsade situation som de har försöker de ändå göra en insats som en uppföljning till Chance For Every Child.
Vi bifogar Anne-Lises beskrivning av en workshop som de vill anordna:
”Det har blivit absolut nödvändigt att Novalis Ubuntu Institute (NUI) ger ytterligare stöd för våra lärare och vårdgivare under denna Covid19-period. NUI föreslår att det hålls en 3-dagars utvecklande, stärkande och uppmuntrande workshop för yrkesverksamma som tar hand om barn i alla åldrar”.