SOFIAs Skolturné 2018

Musik, dans, kultur och samtal om Kenya

Stor succé – Vi besökte elva skolor och träffade sammanlagt 1501 elever under tiden

20 maj – 1 Juni

Kenyanska ”Trio Mila Zetu” och Juliet Mia besökte Sverige för att träffa elever runt om i landet. Målet var att väcka medvetenhet om fattigdom och rätt till utbildning genom att berätta om en Waldorfskola på landsbygden i Kenya. Strategin var att blanda traditionell musik och dans från Kenya med berättelse om den lilla Waldorfskolan på landsbygden. Med hjälp av enkla bilder och konkreta exempel beskrev vi hur dessa barn lever. De berättade till exempel om hur barnen skapar leksaker av skräp.  Bilderna blev också en utställning som hängdes i varje skola. Strategi visade sig vara effektivt och vi tror att både elever och lärare berördes djupt av mötet med våra afrikanska vänner. Det är som att den afrikansk musiken öppnar en dörr rakt in i människors hjärtan och då når informationen om skolan och rätt till utbildning verkligen fram.

Direkt resultat på engagemang – #myactionsmatter

Vi hade alltid med vår flagga #myactionsmatter och hängde den vid aktiviteter. Vi pratade alltid med elever om hur viktigt det är med  eget engagemang och ansvar för en bättre värld.

Barnens engagemang märktes tydligt i många skolor. Ofta flockades barnen runt våra gäster och ville ställa frågor och på olika sätt visa sin uppskattning. En bild som visade en pojke som leker med en boll gjort av skräp visade på ett konkret sätt hur barnen deltog aktivt . Vi fick  bollar av elever nästan i varje skola. En av lärarna på ” Rudolf Steiner Skolan i Norrköping berättade

att några av eleverna bad  att få lämna skolans område för att besöka en affär och köpa lekmaterial ex. hopprep och bollspel till barnen på Humane School.”

 

Klicka på länken för att kolla på fler bilder och videor av Skolturnén.