SOFIAs Årsredovisning 2017

Under 2017 arbetade Föreningen SOFIA med 12 projekt i 9 länder för att främja utveckling i fattiga länder. Resultaten av arbetet kan du läsa om i vår årsrapport för 2017.

Ladda ner vår årsredovisning här