Jenniferskolan

Den waldorfinspirerade Jenniferskolan i Dhaka har ca 100 elever, uppdelade på två förskoleklasser och årskurs 1-4. Skolan startades 2005 och stödjs av projektgruppen Youth Reaching Out (YRO) som består av svenska f.d. waldorfelever. För en årlig kostnad på ca 100 000 kr drivs skolan med löner till fem lärare, lokal och materialkostnader samt ett mellanmål till barnen varje dag. Detta möjliggör att barn kan gå i skolan, vars familjer ofta inte har råd att betala böcker och skoluniform som krävs i den kommunala skolan.

Skolan finansieras med medel som YRO samlar in från svenska skolklasser, skolprojekt, privatpersoner, små fonder och företag.

Som komplement till waldorfworkshops som YRO anordnar i Bangladesh vid sina besök, har lärarna nu även 2-3 utbildningstillfällen varje år med pedagoger från Bangladesh. Detta möjliggör mer kontinuitet i lärarnas utbildning och är mycket uppskattad av alla parter.

Under föregående år har flertalet elever som gått ut Jenniferskolan fortsatt sin utbildning på närliggande skolor. Tack vare gåvor från stiftelser har vi även kunnat skapa en studera-vidare-fond, för att stödja elever som vill studera vidare efter att de gått ut Jenniferskolan, men vars familjer har svårt att klara den extra kostnaden. Det är en viktig motivation eftersom många fattiga i Bangladesh slutar skolan efter bara några år för att börja arbeta eller för att gifta sig.

Vill du vara med och ge fler barn en chans till utbildning och en ljusare framtid? Det är genom såväl ekonomiskt som personligt bidrag som möjliggör Jenniferskolans existens. Nya medlemmar är alltid varmt välkomna!

Kontakt

Hemsida: http://www.youthreachingout.se
Moa Nordin, 070-4937251 e-post: moa@youthreachingout.se

För att stödja Jenniferskolan: Sätt in ditt bidrag på PG 36 47 05-4