Kom ihåg medlemsavgiften!

Du är viktig för oss! Förnya din medlemsavgift!

Rekommenderad medlemsavgift är:

Enskilda personer 100-500 kronor/år.

Företag och organisationer 1000-5000 kronor/år.

När du betalar:
Betala till Föreningen SOFIAs plusgiro 250895-0 eller swisha till: 123 183 5271
Skriv att inbetalningen avser medlemsavgift och för vilket år.
Ange ditt/ert namn och adress tydligt.
Det är viktigt att ange e-postadress eftersom de flesta medlemsutskick görs per e-post, vilket spar portokostnader för SOFIA. Om du vill ha utskicken med vanlig post behöver du meddela kansliet om detta.