Indien – ISS

En kort summering av ett långt och fint samarbete

Tio år har gått och The Small Farmers Empowerment Program är nu avslutat. Ett projekt som arbetat för att stärka småskaliga jordbrukares rättigheter i Kadavur Valley, Tamil Nadu. Projektet har fokuserat på att jordbrukare ska kunna få kontroll över sin mark och bruka den på ett hållbart sätt, både ekonomiskt och ekologiskt. Delar av projektet har även fokuserat på utbildning och informationsspridning om HIV/aids, aspekter inom hygien och hälsa samt hållbarhet.

 

I början av januari var jag hos SOFIA:s partnerorganisation Inba Seva Sangam (ISS) i Tamil Nadu för projektets sista uppföljningsresa. Att komma till ISS och arbeta med mina kollegor där igen var som vanligt en upplevelse av den bästa sorten. På bilden ser ni en stor majoritet av ISS-medarbetarna som alltid, varje år sen 2014, välkomnat mig. Jag är evigt tacksam på ett personligt plan för att jag fått vara med så länge och haft chansen att få spendera nästan ett år på plats totalt.

 

Projektet har haft både motgångar och framgångar som påverkat resultat och förutsättningar under åren. Ett sådant exempel är att det under 2018 endast kom 147 mm regn och det i ett område där torka råder, och med det lider såklart jordbruken. Vi hoppas innerligt att regnet kommer 2019.

 

Mycket hade givetvis redan skett i projektet när jag kom in i bilden på SOFIA som praktikant hos ISS i 2014. En roll som sedan omvandlades till projektledare. På något sätt vill jag ändå summera det som skett under projektets gång och här följer ett försök att presentera några av de resultat som projektet har åstadkommit:

 

  • Nästan 300 jordbruk har ställts om och är nu ekologiska
  • 229 av dessa jordbruk har ekologisk certifiering
  • 100 hektar mark har restaurerats
  • Kadavur farmers federation har skapats med 275 representanter som ska föra arbetet framåt efter projektets slut
  • Det arbete som startade genom projektet gällande HIV/Aids information har tagits över av det lokala hälsocentret
  • De barberare som utbildats om HIV/Aids information i Kadavur kommer att fortsätta att dela ut kondomer och prata med sina kunder
  • Barberarna och den lokala bensinstationen i området kommer att fortsätta att i snitt dela ut 15 000 kondomer/år

 

Det var bara några exempel av det som skett under åren, utöver att samarbetet har stärkts mellan ISS och SOFIA. Det finns mycket som vi tillsammans kan och bör fortsätta arbeta med i området för att allas rättigheter ska bli tillgodosedda. Men idag stannar vi upp och lyfter hatten för alla involverade i Kadavur Valley, på ISS och på SOFIA för det arbete som gjorts!

 

Tack för mig och The Small Farmers Empowerment Program!

 

Annika

Projektledare Indien

SOFIA