Hurra för École Lo!

Fantastisk start på 2022!

Stiftelsen Rights Now har beviljat 100 000 kr till Föreningen SOFIA’s skolprojekt École Lo i Guinea. Skolan har idag runt 150 elever uppdelade i tre lågstadieklasser. Nu kan ännu en skolbyggnad uppföras så att eleverna som når mellanstadiet kan få gå kvar i några år till!

Mer information om stiftelsen på https://rightsnow.se/sv/