Bli gåvogivare via Autogiro!

Med Autogiro behöver du inte komma ihåg att ge bidrag. Det förenklar både för dig och vår administration.

  1. Ladda ner blanketter genom att klicka på följande länk: Autogiroanmalan_SOFIA
  2. Fyll i SOFIA autogiroanmälan som ger oss rätten att dra pengar från ditt konto.
  3. Fyll också i blanketten som avser Omfattning och Ändamål. Där anger du vad du vill bidra till. Du kan ge bidrag till flera ändamål och fyller då i flera blanketter.
  4.  Underteckna båda blanketterna och sänd via post till Föreningen SOFIA: Storgatan, 2, 15330 Järna

Du kan bidra till följande ändamål:

Medlemsavgift till Föreningen SOFIA

Text till Blanketten: Medlemsavgift
Belopp: Minst 100 kr/år för enskild
Minst 1000 kr/år för organisation

Allmän gåva till Föreningen SOFIA

Text till Blanketten: SOFIA
Belopp: Valfritt belopp

Fadder till ett barn på Humane School i byn Sirende, Kenya

Text till Blanketten:Fadder Sirende
Belopp: Minst 200 kr/månad

Allmän gåva till Humane School

Text till Blanketten:Sirende
Belopp: Valfritt belopp

Allmän gåva till skolan École Lo i Guinea

Text till Blanketten: École Lo
Belopp: Valfritt belopp

Hör av dig till nina.ljungquist@foreningensofia.org för att få ett blankett. Eller ring till Föreningen SOFIA på 0703220948