Vad vi gör

SOFIAs uppdrag är att stödja antroposofiskt inspirerade projekt i utvecklingsländer som bidrar till en hållbar utveckling. De flesta projekten finansieras genom statliga medel, men några skolor direktfinansieras genom insamlade medel. Olika projektgrupper i Sverige ansvarar för kontakten med samarbetsorganisationer i syd och öst och ansvarar även för projektledning. 

I Sverige bedriver SOFIA ett informationsarbete, främst för skolor och ungdomar, för att öka kunskapen om situationen i utvecklingsländer och visa på möjliga lösningar. En stor del av SOFIAs arbete i Sverige består också i att samla in egenandelen till projekten, skicka ut information till medlemmar och stödja grupper och individer som vill driva projekt i utvecklingsländer inom ramen för SOFIA.

SOFIA förmedlar också praktikantplatser till ungdomar som vill göra en praktik på någon av SOFIAs samarbetsorganisationer.

 

 

Projekltländer bild
                                                                                                                                                 

gala

stöd