Viktiga datum för dig som söker praktik

Ansökan till praktik våren 2017!

Under kommande vår kommer vår samarbetsorganisation ISS i Indien ha möjlighet att ta emot 5 praktikanter genom Föreningen SOFIA.  Läs mer om de specifika platserna och hur det är att göra praktik i Indien här.

 

Ansökning tas emot till 13 december 2016
Ansökan ska inkludera ifylld ansökningsblankett, CV samt personligt brev på engelska, där du beskriver varför du vill åka som praktikant till samarbetspartner (LeO) genom Föreningen SOFIA.

Ansökningsblanketten kan laddas ner ! docxAnsökningsblankett_16_Final.docx

Intervjuer och antagningsbesked: December 2016
Ett antal sökande kommer att kallas till en endagsintervju i Järna den 16 eller 17 december.
Du får besked den 13 december om du kallas till intervju.
Antagningsbesked meddelas vid eller några dagar efter intervju.

Förberedelsekurs och praktikperiod:  Januari 2017 - Juli 2017
Praktiken startar med egna förberedelser och individuella obligatoriska studier från och med det att besked om antagning getts. Mer detaljer om föreberedelse meddelas vid intervju.

Återträff: Maj 2017
Praktikuppdraget avslutas med en återträff. Återträffen varar i en vecka och innehåller bland annat utvärdering av praktiken, individuella presentationer, samt upprättande av plan för kommande informationsarbete.

Informationsarbete: Maj 2017 - Juni 2017
När praktiken avslutats i värdlandet följer ett informationsarbete i Sverige för att sprida erhållna erfarenheter och kunskaper till en Svensk publik med syfte att öka intresse och engagemang för internationellt utvecklingsarbete. Detta kan exempelvis innebära att hålla föredrag, besöka skolor, leda workshops, göra bildutställningar. Detta kommer diskuteras mer i detalj under introduktionen i september och löpande under praktikperioden.

Mer information om datum och andra detaljer kommer att ges vid intervjutillfället.

 

 

Projekltländer bild
                                                                                                                                                 

gala

stöd