Syfte med praktikantprogrammet

För dig som praktikant
Praktikantprogrammet är en möjlighet att under fyra månader bidra med kunskap och erfarenheter, samtidigt som du skaffar dig internationell erfarenhet och kunskap om internationellt utvecklingssamarbete på gräsrotsnivå.

För våra samarbetsorganisationer
Praktikantprogrammet är en möjlighet för våra samarbetsorganisationer att få in nya idéer och perspektiv i organisationens arbete genom att samarbeta med dig som praktikant. Efter praktikperioden kommer både organisationen och du som praktikant ha skaffat er nya kunskaper och erfarenheter kring utvecklingsarbete.

För Föreningen SOFIA
Vi önskar bidra till ökad kunskap och förståelse för hur hållbart utvecklingssammarbete kan bedrivas utifrån en ekonomisk, politisk och social synvinkel. Genom att erbjuda unga människor möjligheten att åka som praktikanter ges ovärderliga chanser att få kunskap och erfarenheter från en vardag som skiljer sig markant från ens egna.

Vi erbjuder även möjligheten att efter genomförd praktik sprida dina erfarenheter och kunskaper vidare till en svensk publik, för att på så sätt inspirera fler människor att engagera sig i internationellt utvecklingssamarbete och fattigdomsbekämpning. Det finns även goda möjligheter att fortsätta att göra en insats genom att bli aktiva inom vår organisation genom informations arbete, ungdomsarbete och projektgrupper.

För UHR
”Bidra till att utveckla och bredda den svenska resursbasen och att återföra erfarenheter från praktikantverksamheten till svenska aktörer. Uppnå ökad kunskap hos unga människor om internationellt utvecklingssamarbete. Ökat engagemang hos ungdomar för internationellt utvecklingssamarbete, förändringsarbete och civilsamhällets roll. Erfarenheter från praktikantprogrammet ska återföras till svenska aktörer och svenska allmänheten samt bidra till kapacitetsutveckling och ett stärkt nätverk hos sändande och mottagande organisationer.”

Projekltländer bild
                                                                                                                                                 

gala

stöd