Engagera dig

Det finns olika sätt att vara aktiv inom SOFIA. Genom att vara med i en projektgrupp blir man direkt involverad i arbetet med SOFIAs samarbetsorganisationer på olika håll i världen. Det kan handla om att driva ett specifikt projekt eller om att samla in pengar i Sverige till olika ändmål, tex en waldorfskola. Man kan också vara engagerad genom SOFIAs insamlingsarbete i Sverige, informationsarbete och andra evenemang. Att driva SOFIA som en förening är också ett viktigt engagemang, där styrelse och medlemmar tillsammans bidrar till att möjliggöra SOFIAs verksamhet och utveckla föreningen. 

SOFIA behöver fler aktiva medlemmar och du är välkommer att höra av dig till kansli eller styrelse om du vill hitta ett sätt att engagera dig!

Lite bilder på olika aktiviteter inom SOFIA:

2006.04.29 Afrikadag 014  2007.05.05 SOFIAs Arsmote 008  2007.05.05 SOFIAs Arsmote 019 

2007.05.05 SOFIAs Arsmote 025   

IMGP6717    IMGP6656

2008.09.20 SOFIAs stodgala 100 

Moas 066 

PIC001

Projekltländer bild
                                                                                                                                                 

gala

stöd