Om SOFIA

SamarbetsOrganisationen För internationella Initiativ på Antroposofisk grund

Föreningens huvudman är Antroposofiska Sällskapet i Sverige som givit föreningen uppdraget att fungera som den svenska antroposofiska rörelsens samarbetsorgan för internationellt bistånd.

SOFIA har sin bas i Järna, utanför Stockholm. Medlemmar finns runt om i hela landet och våra samarbetsorganisationer är spridda över hela världen.

Stadgar_SOFIA.pdf

 Framsida4

Projekltländer bild
                                                                                                                                                 

gala

stöd