Skoleurytmifestival 2018

Inför 2018 skoleurytmifestival den 25 och 26 maj vill Föreningen SOFIA bjuda din skola att förbereda en föreställning som knyter an till ett av SOFIAs projekt runt om i världen. Vi anser att det kan vara meningsfullt att bygga en bro mellan Waldorfelever i Sverige och olika initiativ i världen som på konkreta sätt bidrar till hållbar utveckling. Då nästa års festival är tänkt att jobba med teman "Jag i Världen" vill vi erbjuda er möjligheten att koppla era elever till våra projekt. Genom att välja ett projekt kan ni också arbeta med ett land, då kan man jobba med samhällskunskap, religion, musik, konst, eurytmi och annat från det landet.

Euritmyfestival

Föreningen SOFIA är en plattform för internationellt utvecklingssamarbete inspirerat ur antroposofin. Vårt mål är att arbeta för en hållbar utveckling i världen inom tre programområden: odling/miljö, pedagogik och vård/omsorg.  Idag arbetar vi med tio samarbetsprojekt i nio olika länder.

SOFIA har i Sverige informerat om projekten och hållbarutveckling sedan 2005, främst riktat till skolor och ungdomar, men också nått allmänhet och yrkesfolk genom artiklar och seminarier. Till nästa år har vi ansökt om ett informationsprojekt som enbart fokuserar på ungdomar för att ge dem möjlighet att utveckla intresse för hållbarhet- och rättvisefrågor i sina studier och yrkesval.

Är ni som skola intresserade av att anta SOFIAs eurytmiutmaning? Välkomna att höra av er till Fábia Idoeta Fogelqvist via mail fabia@foreningensofia.org eller telefon 0760297667.

Vi vill även passa på att bjuda intresserade till vår årliga Stödgala den 21 oktober på Ytterjärna Kulturhuset. Där kan man få mer information om våra projekt och träffa olika projektledare.

Några av projekt man kan välja att koppla sin föreställning till:

Bangladesh  - Jenniferskolan

 

Den waldorfinspirerade Jenniferskolan i Dhaka har ca 100 elever, uppdelade på två förskoleklasser och årskurs 1-4. Skolan startades 2005 och stödjs av projektgruppen Youth Reaching Out (YRO) som består av svenska f.d. waldorfelever.

Kenya - The Humane School

I byn Sirende, Kenya startades 2008 den waldorfinspirerade skolan The Humane School. Där får barnen gratis skolgång genom insamlade medel från Sverige, vilket också resulterat i att skolan fått egna lokaler mitt i byn. Barnen som går på skolan kommer från ett jordbrukssamhälle. De bor i lerhus där de lagar mat på kol eller med ved och de hämtar vatten från byns brunn som de bär hem i 25-liters dunkar. I skolan får barnen en mugg med gröt som kan vara barnets första och enda mål innan kvällsmaten. Till kvällsmat äter de ris eller majsgröt med bönor.

India – Small Farmers Empowerment Program

SOFIAs samarbete med Inba Seva Sangam – ISS, Indien startade 2010 då en inledande förstudie la grunden till det Forum Syd-(Sida) finansierade utvecklingsprojektet vilket är beräknat att pågå till 2018. Programmet fokuserar på rättighetsbaserat arbete där befolkningen i området förväntas öka sin rätt till möjligheten att försörja sig på den mark de har och på så sätt kunna bo kvar på landsbygden. Projektet innefattar nätverkande och utbildning till de bönder som vill lägga om till ekologisk odling, marknadsföring, markrestaurering med erosionsskydd och trädplantering samt utbildning och informationsarbete om miljöfrågor och Hälsa & HIV.

 

Sydafrika - A Chance For Every Child

 

Novalis Ubuntu Institute är en organisation i Kapstaden som främst arbetar med holistisk utbildning, vuxenutbildning och kapacitetsutveckling. Det är en antroposofiskt inspirerad organisation som bildades i slutet på 1980-talet för att svara an på utmaningar inom de pedagogiska, sociala och kulturella områdena i det sydafrikanska samhället. Föreningen SOFIA har de senaste åren stöttat organisationsutveckling inom Novalis, och samarbetar nu bland annat inom projektet A Chance For Every Child. Huvudsyftet med projektet är att förbättra situationen för barn med särskilda behov samt belysa barns rättigheter. Inom projektet ordnas fortbildning och stöd till lärare, socialarbetare, vårdare och ungdomsledare för att stärka deras kapacitet att tillgodose barns rättigheter och behov.

Projekltländer bild
                                                                                                                                                 

gala

stöd