Sista seminarieträffen - Afrikas utmaningar och Europas ansvar

Välkommen till vårens sista Afrikaseminarium.
Afrika i världen – med sikte på framtiden.

 

Söndagen 28/5 kl 14-16 på Föreningen SOFIA Kulturcentrum Järna.
Dialog (på engelska) via videolänk med Novalis Ubuntu Institute,
Kapstaden, Sydafrika

Afrika står i centrum för alla de globala utmaningarna och vår kamp för att bemästra dem
– klimat- och miljöarbetet, fredsarbetet, fattigdomsbekämpningen.
Klarar sig Afrika så klarar sig världen.
Hur se strategierna ut? Vad görs i praktiken? Hur ser framtidsperspektiven ut?

Tacksam för föranmälan till: par@trialogtankesmedja.se

 

Föredrag och presentationer filmas och kommer att läggas ut på respektive hemsidor.
E-boken African Challenges och boken Den Trebenta Pallen kan beställas från
par@trialogtankesmedja.se till ett pris av 75:-/st.

I höstas genomfördes två seminarier som främst uppehöll sig vid den historiska bakgrunden,
det förkoloniala Afrika och kolonialismens effekter.
Den 19/3 hölls ett seminarium om Nationsbygge i Afrika, svårigheter och framgångar.
Den 26/4 hölls ett seminarium på Waldorflärarhögskolan i Stockholm med temat
Vägen mot ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

 

Videoinspelningar från de två första seminarierna:

Första seminariet - 2 oktober

Andra seminariet - 20 november

Vi bjuder särskilt in studenter och lärare från Waldorflärarhögskolan i Stockholm
och Centre for Creative Education i Kapstaden.
Alla intresserade är hjärtligt välkomna.

 

Sem 20 nov

Projekltländer bild
                                                                                                                                                 

gala

stöd