Kallelse Årsmöte 2017 Föreningen SOFIA

 

Måndag den 8 maj kl 18.00
Kulturcentrum Ytterjärna Berashuset, (fd. Biblioteket)

 

Vi inbjuder nya och gamla medlemmar till årsmötesförhandlingar. Bifogat är dagordning samt verksamhetsledarens reflektion. Verksamhetsberättelsen finns tillgänglig under nedanstående länk samt på årsmötet.

Varmt välkommen!
(Anmäl gärna om du kommer till maria@foreningensofia.org)

2016 ett år av yttre och inre förändring

Läs inbjudan i sin helhet!

Verksahetsberättelse!

Projekltländer bild
                                                                                                                                                 

gala

stöd