Föreningen SOFIA och Culturing Ideas på festivalturné – att så, sköta och skörda insiktsfrön: live!

”Man kan inte påtvinga en förändring hos andra, men man kan skapa en miljö där alla förutsättningar finns.”

Praktikperioden i Indien och Sydafrika är avslutad och rapportskrivning samt informations- och efterarbeten återstår. I år består praktikanternas efterarbete främst av en festivalturné i samarbete med den, av de f.d. praktikanterna, nystartade föreningen Culturing Ideas.

Praktikanter 2016

Bildtext: Ett glatt gäng f.d. praktikanters sista dag på hemresekursen, taggade inför vad sommarens festivalturné har att erbjuda. Ovan vänster: Stella, Anna, Tashina, Sarah, Michaela. Under vänster: Maria, Mary, Odd.

Turnén blir ett nytt forum för SOFIA praktikanternas informationsarbete och en spännande mötesplats för diskussioner och kunskapsutbyten kring alla de insikter praktiken väckt i oss. I korta drag har festivalturnén som huvudsyfte att väcka medvetenhet och diskussion kring svenskt bistånd, orättvisor i världen och hållbar utveckling. Under turnén tar vi med oss festivalernas besökare på vår resa med hjälp av olika workshops såsom naturlig färgning, diskussioner, fotografier, film, dans, konst, musik och ljudupptagningar.

Reflektioner från f.d praktikanter efter första festivalstoppet:

När SOFIAs f.d. praktikanter tog sig in på Space of Love, en Yoga-festival på Böda camping, Öland, var det få som missade det. Även om tältet hamnade precis på utkanten av festivalområdet, och bakom mat-tältet, fångade det färgsprakande tyg-tältet besökarnas uppmärksamhet. Många nyfikna blickar och långsamma närmande (inte minst av de alla barnen som följt med sina föräldrar till festivalen) fångades upp av det härliga och törstiga gänget f.d. praktikanter som bara sprudlade av insiktsfrön de samlat på sig i Indien och Sydafrika. Dialoger kring ”medvetenhet kring vad du kan göra för en mer hållbar och rättvis värld” öppnades upp naturligt med hjälp av bland annat en fotoutställning från Visual Voices Initiative, i samarbete med sydafrikanska ungdomar, och de många tygbindor från Ecofemme som hängde utanför tältet.

Praktikanter 2016 b 

Bildtext: Under Space of love, yogafestivalen på Öland, skapades en mötesplats för kreativitet och diskussion, med allt från acro-yoga (på bild ovan) och chans för besökarna att sy hållbara bindor såsom Michaela (på bilden under), numera ambassadör för indiska Eco-femme.

Praktikanter 2016 c

Vi vet alla att om vi ska kunna fortsätta leva på en grön och frodande planet krävs det förändring i våra personliga liv samtidigt som samhället i stort ska ställa om. Många är vi idag som försöker anpassa oss och påverka vägen mot en bättre värld. Men det är svårt att hitta nya lösningar i en labyrint av produkter producerade på ett negativt sätt mot människor och miljön, och konsumtionsvanor som är allt för lätta att falla tillbaka till eller helt enkelt frustrationen över hur det ser ut idag. Det krävs nya forum för diskussion där vi kan utbyta tips och tricks, och öppet prata om hur vi kan undvika att förstöra planeten och våra medmänniskor genom vårt idag nästintill oundvikliga sätt att leva. Det behövs också möten där inte bara idéer utbyts utan också föds till helt nya frön redo att tackla dagens problematik med miljöförstörelser och in-humanitära industrier. Det är därför föreningen Culturing Ideas och denna turné har skapats. Man kan inte påtvinga en förändring hos andra, men man kan skapa en miljö där alla förutsättningar finns.

Medvetenhet – Samförstånd – Dela – Möta - Tänka Själv – Inspireras

Att mötas i en avslappnad miljö, som i Culturing Ideas tält, fyllt av böcker, pysselmaterial och inbjudande färger gör att diskussioner med nya människor faller sig naturligt. Jag tycker att vi lyckades skapa en mysig och välkomnande atmosfär där alla fick plats. Risken med informationsarbete är annars att möten upplevs krystade eller som en envägskommunikation mer än som den plattform Culturing Ideas lyckades skapa, för alla att bidra med tankar och idéer.

Sugen på att veta mer om turnén, Culturings Ideas och detta härliga gängs utveckling i att så, sköta och skörda dessa insiktsfrön?

Följ oss på [https://www.facebook.com/culturingideas/]!

Kom även förbi och träffa oss på:

  • Mossagårdsfestivalen, en eco festival i Veberöd, Skåne den 17-19 juni.
  • Urkult, en folkfest i Nämforsen, Sollefteå den 4-6 augusti.
  • Malmöfestivalen, en stadsfestival i Malmö den 12 & 14 augusti.
  • SOFIAs stödgala, Järna 24 september

Håll utkik efter ett glatt engagerat gäng och färgsprakande tyger, ni är varmt välkomna att kika förbi!

Mer information på:
www.facebook.com/culturingideas
www.facebook.com/visualvoicesinitiative/
https://ecofemme.org/

Projekltländer bild
                                                                                                                                                 

gala

stöd