• Föreningen Sofia

  Internationella projekt!

  Föreningen SOFIA är ett paraply för en mångfald projektgrupper i Sverige. Med inspiration ur antroposofin arbetar vi med internationellt utvecklingssamarbete tillsammans med lokala organisationer världen över och i Sverige.

  Läs mer

 • slide02

  Föreningen Sofia

  Internationella projekt!

  Föreningen SOFIA är ett paraply för en mångfald projektgrupper i Sverige. Med inspiration ur antroposofin arbetar vi med internationellt utvecklingssamarbete tillsammans med lokala organisationer världen över och i Sverige.

  Läs mer

 • Föreningen Sofia

  Internationella projekt!

  Föreningen SOFIA är ett paraply för en mångfald projektgrupper i Sverige. Med inspiration ur antroposofin arbetar vi med internationellt utvecklingssamarbete tillsammans med lokala organisationer världen över och i Sverige.

  Läs mer

Sista seminarieträffen - Afrikas utmaningar och Europas ansvar

Välkommen till vårens sista Afrikaseminarium.
Afrika i världen – med sikte på framtiden.

 

Söndagen 28/5 kl 14-16 på Föreningen SOFIA Kulturcentrum Järna.
Dialog (på engelska) via videolänk med Novalis Ubuntu Institute,
Kapstaden, Sydafrika

Afrika står i centrum för alla de globala utmaningarna och vår kamp för att bemästra dem
– klimat- och miljöarbetet, fredsarbetet, fattigdomsbekämpningen.
Klarar sig Afrika så klarar sig världen.
Hur se strategierna ut? Vad görs i praktiken? Hur ser framtidsperspektiven ut?

Tacksam för föranmälan till: par@trialogtankesmedja.se

 

Föredrag och presentationer filmas och kommer att läggas ut på respektive hemsidor.
E-boken African Challenges och boken Den Trebenta Pallen kan beställas från
par@trialogtankesmedja.se till ett pris av 75:-/st.

I höstas genomfördes två seminarier som främst uppehöll sig vid den historiska bakgrunden,
det förkoloniala Afrika och kolonialismens effekter.
Den 19/3 hölls ett seminarium om Nationsbygge i Afrika, svårigheter och framgångar.
Den 26/4 hölls ett seminarium på Waldorflärarhögskolan i Stockholm med temat
Vägen mot ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

 

Videoinspelningar från de två första seminarierna:

Första seminariet - 2 oktober

Andra seminariet - 20 november

Vi bjuder särskilt in studenter och lärare från Waldorflärarhögskolan i Stockholm
och Centre for Creative Education i Kapstaden.
Alla intresserade är hjärtligt välkomna.

 

Sem 20 nov

Kallelse Årsmöte 2017 Föreningen SOFIA

 

Måndag den 8 maj kl 18.00
Kulturcentrum Ytterjärna Berashuset, (fd. Biblioteket)

 

Vi inbjuder nya och gamla medlemmar till årsmötesförhandlingar. Bifogat är dagordning samt verksamhetsledarens reflektion. Verksamhetsberättelsen finns tillgänglig under nedanstående länk samt på årsmötet.

Varmt välkommen!
(Anmäl gärna om du kommer till maria@foreningensofia.org)

2016 ett år av yttre och inre förändring

Läs inbjudan i sin helhet!

Verksahetsberättelse!

Projekltländer bild
                                                                                                                                                 

gala

stöd