• Föreningen Sofia

  Internationella projekt!

  Föreningen SOFIA är ett paraply för en mångfald projektgrupper i Sverige. Med inspiration ur antroposofin arbetar vi med internationellt utvecklingssamarbete tillsammans med lokala organisationer världen över och i Sverige.

  Läs mer

 • slide02

  Föreningen Sofia

  Internationella projekt!

  Föreningen SOFIA är ett paraply för en mångfald projektgrupper i Sverige. Med inspiration ur antroposofin arbetar vi med internationellt utvecklingssamarbete tillsammans med lokala organisationer världen över och i Sverige.

  Läs mer

 • Föreningen Sofia

  Internationella projekt!

  Föreningen SOFIA är ett paraply för en mångfald projektgrupper i Sverige. Med inspiration ur antroposofin arbetar vi med internationellt utvecklingssamarbete tillsammans med lokala organisationer världen över och i Sverige.

  Läs mer

Möte om Framtid för Föreningen SOFIA

När jag började i januari ställde jag mig frågor om hur Föreningen SOFIA är kopplad till den antroposofiska rörelsen. Hur ser det ut i de olika initiativen? Var finner vi den antroposofiska rörelsen? Jag har just kommit hem från 4 dagar i Dornach där Antroposofiska Sällskapet bjöd in till dialogmöte med frågan – hur ska vi vara aktiva i världen idag med öppna hjärtan? Det finns alltså frågor i rörelsen också. Samtidig ser jag hur vi är kopplade till den kunskap som finns inom våra områden miljö/jordbruk, pedagogik och vård/hälsa.

Jag ställde mig också frågor kring begreppet bistånd. Har vi mer som vi ska dela med oss av? Är det en jämlik relation? Under våren uppmärksammande jag att bistånd inte längre används. Vi fick en minister för internationella utvecklingssamarbeten. Det visar på ett jämlikt partnerskap.

Föreningen SOFIA har beskrivit sig som ett paraply för initiativ av olika slag. I förberedelsearbetet för att bli programorganisation till Forum Syd, som står för ca 75% av finaniseringen, har det blivit tydligt att vi behöver ha en klar riktning. Vi behöver veta vad vi står för och vart vi vill.

I detta verksamhetsråd ska vi arbeta med följande frågor:

· Vad behöver världen idag?

· Vad kan Föreningen SOFIA bidra med?

· Hur bidrar antroposofi till detta?

· Hur vill vi samarbeta?

Vi har bjudit in Hans Brodal, SEA, för att ta del av hans långa erfarenhet kring social tregrening. En av grundtankarna från Rudolf Steiner kring fördelning av resurser baserat på frihet, jämlikhet och broderskap.

Dessutom kommer Forum Syd och berättar om deras nya strategi.

Tider:

Lördag 22/10 kl 14-18 med Hans Brodal

Söndag 23/10 kl 10-14 med Forum Syd på förmiddagen

Plats Ytterjärna

Anmälan senast den 20/10 till maria@föreningensofia.org telefon 0734353071

Hälsningar
Maria Bergbäck
Verksamhetsledare

Att resa genom böckernas värld

Text: Carl Bradshaw

Carl Bradshaw, som varit praktikant genom SOFIA under 2015/16, skriver om att upptäcka ett land genom författare som J.M. Coetzee, André Brink och Njabulo Ndebele.

Sydafrika var det första landet på den afrikanska kontinenten jag någonsin besökt. Trots detta så hade jag redan varit där och befinner mig där fortfarande. Vem som helst kan resa dit, eller vart som helst för den delen, genom att besöka närmaste bibliotek.

Cape Town February 2016 Sarah Granholm

Bild: Sarah Granholm

Min vistelse i Kapstaden gav mig oförglömliga upplevelser men hade inte varit komplett utan att nedanstående författare i denna text hade satt sig ner och satt ord på papper. För visst kan du resa, upptäcka, bestiga Taffelberget i Kapstadsbukten och njuta av en vällagad brai (barbeque) i Gugulethu, som är en av kåkstäderna i Kapstaden. Allt detta är upplevelser som du aldrig kan ersätta med en bok. De personliga konversationerna kan inte heller ersättas med någon litteratur.

Föreningen SOFIA och Culturing Ideas på festivalturné – att så, sköta och skörda insiktsfrön: live!

”Man kan inte påtvinga en förändring hos andra, men man kan skapa en miljö där alla förutsättningar finns.”

Praktikperioden i Indien och Sydafrika är avslutad och rapportskrivning samt informations- och efterarbeten återstår. I år består praktikanternas efterarbete främst av en festivalturné i samarbete med den, av de f.d. praktikanterna, nystartade föreningen Culturing Ideas.

Praktikanter 2016

Projekltländer bild
                                                                                                                                                 

gala

stöd